3M Delivery - 3เอ็ม ดิลิเวอรี่

สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน

การชำระเงิน

ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งของ 3เอ็ม ดิลิเวอรี่ (cash on delivery)

ชำระเงินด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเมื่อได้รับสินค้า โดยพนักงานจะทำการยืนยันเวลาก่อนดำเนินการจัดส่ง