สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน

Sanding & Abrasive

งานขัด/กระดาษทราย

จานทรายเรียงซ้อน

จานทรายเรียงซ้อน (Flap Disc)

3M 241D G320 FLEXIBLE FLAP DISC 100X16MM
3M 241D G320 RIGID FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G100 FLEXIBLE FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G180 FLEXIBLE FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G240 FLEXIBLE FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G60 FLEXIBLE FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G80 FLEXIBLE FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G100 RIGID FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G120 RIGID FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G240 RIGID FLAP DISC 100X16MM
3M 251A G80 RIGID FLAP DISC 100X16MM
3M 563D G40 RIGID FLAP DISC 100X16MM