สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน
Banksman and Rigging & Slinging Techniques-Refresher

รายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่ง โทร 0 2106 8259

Banksman and Rigging & Slinging Techniques-Refresher Banksman and Rigging & Slinging Techniques-Refresher

Stock No: ST2018001

ราคา 6,420.00 บาท/ที่นั่ง

วันเวลาจำนวนที่ว่าง
มิถุนายน 2561
Stock No:BRSTR201806
08.30 - 16.30 น.20 สั่งซื้อ
กรกฎาคม 2561
Stock No:BRSTR201807
08.30 - 16.30 น.20 สั่งซื้อ
สิงหาคม 2561
Stock No:BRSTR201808
08.30 - 16.30 น.20 สั่งซื้อ

Training Duration:1 Day (Including Theory & Skill Training)
Training Time: 08:30 – 16:30
Class Size: Minimum 6 Persons / Maximum 20 Persons.
Certification: Certificate to be issued by 3M-Training Center Thailand.
Certification Validity Period: Statement of Attainment valid for 2 years from date of issue.
Training Location: 3M Training Center Thailand /or Onsite Training.
Overview:
This course has been designed to meet or exceed the minimum standard for Rigger and Banksman to be requested attending the training, as stipulated by Thai Law with the provision of Ministerial of Labor Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of Occupational Safety, Health and Environment in Relation to Mechanism, Crane and Boiler Work B.E. 2552, the regulation of Department of Labour Protection and Welfare for Guideline & Training Method of Crane Operator, Signal Person (Banksman), Riggers /or Crane Operation Supervisor Training Course and Training Refresher Course B.E. 2554 and referable the minimum requirement of API RP2D Standard.
This course is aimed at delivering students the theoretical knowledge and practical skills to lifting & rigging activities procedure including hand signal and to understand the basic structure of crane, operating principles and associated systems.
To provide the theoretical and practical skills and knowledge required to enable the students to understand and use proper lifting & rigging operation techniques.
Target Audience:
Any and all personnel, who are required working in lifting & rigging operation and working around the cranes.
Student Prerequisites:
Students should be physically fit and able to participate in moderately strenuous practical activities.
Students shall be following Drug / Alcohol Policy.
Students don’t were any short trouser and sandal to Training Center.
 
Document Prerequisite for Training:
 • Copy of ID-Card /or Passport.
 • Medical Certificate must have detail of Eye Vision & Color Blindness Test.
 • Existing Training Certificate will be/or was expired.
Learning Objectives:
On completion, students will be a competence in the skill of the following:
 • To understand the basic structure and operation principles of lifting & rigging activities.
 • To understand the basic structure of crane.
 • Identify legislative requirements, roles, standard and responsibilities for work operation.
 • Identify hazards while lifting & rigging operation.
 • Identify control measures to mitigate risk while crane operation.
 • Apply best practices for accident prevention.
 • Apply best practices for the selection, use and maintenance of lifting equipment.
 • To understand standard signals.
 • To understand sling angle & weight calculation.
 • To understand pre-use inspection of the lifting & rigging equipment.
 • To understand best practices for lifting & rigging work.
 • To understand best practices for standard signal.
Content Covered: (class room overview)
1. Introduction to Thai Law and API RP 2D recommendations:
 
 • Definitions
  1. API RP 2D
  2. Qualified Operator
  3. Qualified Rigger
  4. Qualified Inspector
 
 • Operations
 1. Rigger Qualifications and Operating Practices
 2. Handling of the load
 3. Hand Signals
 4. Personnel Transfer
 
 • Wire Rope and Sling Inspection, Replacement and Maintenance
 1. Inspection and replacement criteria
 2. Wire rope slings
 3. Synthetic slings
 4.  Lubrication
 • Frequency
 • Application 
 
 
2. Introduction to “Your company” Crane Program:
 
 • Definitions
 • Crane Requirements
 • Training
 • Operator Classification
 • Crane file/Record Book
 • Lift Team Responsibilities
 • Rigger Responsibilities
 
3. Training Evaluations:
 
 • Minimum 70% score on written exam.
 
 
 
 
 
 

  รีวิวสินค้า Banksman and Rigging & Slinging Techniques-Refresher 

กรุณา Log-In เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

0 รีวิว

0