ตามที่ Nokia มีนโยบายในการอบรมผู้รับเหมา เรื่องการอบรมการปฏิบัติงานบนที่สูง

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าอบรม กรุณาสำรองที่นั่ง และชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 7 วันทำการ

โดยสำรองที่นั่งได้ทาง Call Center  คุณวราภรณ์ กลิ่นมณฑา

โทรศัพท์: 0 2106 8259  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์  เวลา 10:00 -19:00 น. 

Email: training@3mdelivery.com 


รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

  หลักสูตรฝึกอบรม จำนวนวันอบรม
1 Rescue from Height in Telecommunication Industries for Rescuer (WAHT-R)  (Internal Training for Training Standard of Nokia) 1 วัน
2 Working at Height in Telecommunication Industries for Supervisor / Tower Climber (WAHT-S)  (Internal Training for Training Standard of Nokia) 2 วัน
3 Nokia Tower Climber Validation  1 วัน