ตามที่ AIS มีนโยบายในการอบรมผู้รับเหมา เรื่องการอบรมการปฏิบัติงานบนที่สูง

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าอบรม กรุณาสำรองที่นั่ง และชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 7 วันทำการ

โดยสำรองที่นั่งได้ทาง Call Center  คุณวราภรณ์ กลิ่นมณฑา

โทรศัพท์: 0 2106 8259  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์  เวลา 10:00 -19:00 น. 

Email: training@3mdelivery.com 


ตารางการฝึกอบรม 
*กรุณาสำรองที่นั่งผ่าน Call Center และชำระเงินเต็มจำนวน ล่วงหน้า 7  วัน ก่อนวันฝึกอบรม 

วัน เวลา สถานที่ จำนวนที่นั่ง แผนที่
30 มกราคม 2562 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ AIS ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 60 คน  
27 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ AIS พหลโยธิน กรุงเทพฯ  60 คน  

 


รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร: 

การปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (WAHT-AP)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:      1 วัน (รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ)
เวลาการฝึกอบรม 08:30 – 16:30
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:    ขั้นต่ำ 50 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน
ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

                            

สถานที่ฝึกอบรม:                                

  1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ
  2. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคกลาง จ.นครปฐม
  3. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
  4. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
  5. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
  6. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

คำอธิบาย:

หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสาร สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง / ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Authorized Person) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503

เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและมีความเชียวชาญสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมและสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

 

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจและอธิบายถึงรายละเอียดในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ตามหัวข้อดังต่อไปนี้:

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร